BIM

  • .VADĪBA  procesu izstrāde un ieviešana projektēšanas komandā, BEP & MIDP dokumenta sagatavošana
  • .KOORDINĒŠANA  modeļu savietošana, kolīziju pārbaude, CDE platformas administrēšana, pārbaudes algoritmu vadība utt.
  • .PRASĪBU IZSTRĀDE UN KONTROLE  palīdzam pasūtītājiem definēt un kontrolēt BIM prasības
  • .MODEĻA PRASĪBU IZPILDES EKSPERTĪZE  palīdzam klientam pārliecināties par saņemtā BIM modeļa kvalitāti un atbilstību līguma prasībām
  • .KOMPETENCES ATBALSTS  konsultējam klientus BIM jautājumos un palīdzam sasniegt viņiem izvirzītos BIM mērķus

  • .IEVIEŠANAS STRATĒĢIJAS IZSTRĀDE  ilgtermiņa BIM stratēģijas istrāde un ieviešana organizācijā