DIGITĀLĀ STRATĒĢIJA 

Digitālās tehnoloģijas ar vien straujāk ienāk projektēšanā, būvniecībā un nekustamo īpašumu tirgū. Tehnoloģijas prasa investīcijas un lēmumu pieņemšana jāizdara rūpīgi izvērtējot gan iekšējos gan ārējos faktorus. Evisol palīdz uzņēmumiem atrast viņiem nepieciešamos digitālos risinājumus un metadaloģijas uzņēmuma konkurētspējas veicināšanā.

  • BIZNESA ANALĪTIKA (TIRGUS ANALĪZE JŪSU BIZNESA KONTEKSTĀ)
  • DIGITĀLĀS STRATĒĢIJAS IZSTRĀDE
  • STRATĒĢIJAS IEVIEŠANAS
  • IZMAIŅU VADĪBĀ